taal van verbeelding

Gebeurtenissen

 

 

 

Het moet ergens beginnen

 

de lijnen ze staan er al

kom

schrijf

 

schrijf neer

wat te binnen schiet

’t papier wacht

zwart op wit

 

je weet niets

 

zeg je

 

schrijf dat dan

dat je ’t niet weet

 

en geniet

van tijd

bij de vleet

en het licht dat jou ziet

zitten

 

in de morgen

die nog vrijt

met contouren van

een donkere nacht

 

je de mond

probeert te snoeren

 

maar zie nou

jij schrijft

verdicht

zonder te weten

 

vlijt

is ondergeschikt

 

zomaar enkele zinnen

want ergens

ergens toch

moet het beginnen

 

ergens

 

 

 

Hemelvaart zes hoog

 

het thuis zes hoog moest leeggeruimd

iedereen was er

kinderen kleinkinderen zelfs achter

alleen zij niet

 

herinneringen vele

kwamen uit onverwachte hoeken

stapelde zich op in de

plastic mandjes van Blokker

 

koopjes worden achteloos

opgehaald door

buitenstaanders

ze hadden er plezier in

 

ieder zocht bruikbaarheid

van zijn of haar gading bijeen

ze was zo gek nog niet

 

er bleken dozen te weinig

om het verleden in te pakken

we schoven het door

naar de toekomst

 

ondertussen probeert zij

te wennen aan het heden

op haar nieuwe plek

waar niemand haar kent

zegt ze

 

geen weet heeft van de dagen

die in een tijdloos ritme

van de eeuwigheid door

het venster naar binnen vallen

Entertainment in de kerk

 

iemand had de kaars ontstoken

toen het nog stil was

 

de vlam rook lont toen rockmuziek

haar schaduwen vooruit wierp

dansend tegen de muren

tonen spijkerhard het kruis doorboorden

 

decibellen het plafond aftastten

op zoek naar zwakke plekken

alsof hemel en aarde

samen zouden kunnen vallen

 

een enkele stem

op een snaar na over stilte sprak

verdwaald raakte in rumoer

onder aanwezigen

 

even kreeg ik de indruk

dat ik de kaars zag wankelen

toen men bad

“want van u is het koninkrijk”

 

maar de vlam bleef branden totdat

iemand hem uitblies in stilte

 

 

Blöfdienst Ontmoetingskerk Waddinxveen

gehouden 3 april 2011

Gebeurtenissen

Haar dagboek

 

in haar dagboek staat

opeens

 

KANKER

 

voordien geen hoek

in ’t ziekenhuis die

zij niet eerder al

gezien had

ze was er thuis

zogezegd

 

KANKER

 

het stond er echt

al klonk

de klank van dokters

stem nog tussen

hoop en vrees

 

zo werd het zaad

van twijfel gezaaid in

de verschraalde grond

van het bestaan

waar hoop een

laatste kans begiet

doch aangetaste

wortels

rakelings mist

 

nu staat de dood

aan randen van de

akker als oogst die

veel te vroeg

geoogst wordt

wacht op de zeis

ter dood

 

lijkt tijd tekort

voor afscheid

is de eeuwigheid

waarover men

spreekt als een

opgeschoten scheut

uit dorre aarde

 

rijpt zaad van de dood

gezaaid door landman zelf

tot rijpe aren

geplukt bij het ontwaken

van vroeg morgenrood

 

 

 

Als de herinnering maar blijft

 

al die tijd

dat wij daar woonden

aan de rand

van Schoone Haas

 

buren zagen gaan

en komen waar

anderen de jaren

met ons deelden

 

we niet

vergeelden aan elkaar

omdat men onderling

wel wist

hoe om te gaan met

vreugd  - verdriet - gemis

 

maar tijd

sluit hier en daar

een deur waar hij

weer an’dre opent

 

en dat zo vinden wij

mag nu gevierd

dus heffen wij het glas

tot op de bodem  leeg

 

klinken

op wat geweest is

en op tijd die komt

al wordt die niet geweten

maar dat geeft niet

als de herinnering maar blijft

Doorzoek de website

Contact

Gedichten - atelier 0641459847

Gebeurtenissen

 

Boswandeling op zondagmiddag

 

het regende

maar toch besloten ze

de tijd een wijle op te baren

naar later

 

overwegende

dat ’t nog wel even kon

bezochten ze geijkte paden

waar groen hen tegemoet trad

 

paden ooit eens in kaart gebracht

door hen die wisten

 

maar al het praten

bracht hen danig in de war

werd het al later

stond tijd vol branie in ze op

 

en toen de regen doordruppelend

hun huid bezocht

zij nog steeds niet wisten

waar de tocht begonnen was

 

de paden cirkelden

als draden in een kluwen wol

bleek vragen toch een uitkomst

om te weten waar de auto stond

 

zo eindigde een weekend

waarin twee dichters

geen woorden konden vinden

in de taal voor wat men noemt

 

verdwaald