taal van verbeelding

Openingsgedicht uit 'Fragmenten'

 

 

je moet het niet tot het uiterste willen begrijpen

 

poëzie

 

laat het hooguit rijpen

als druiven voor de wijn

 

lees hoe roesvol

woorden bij zinnen

worden uitgegoten

in een helder glas

 

poëzie

 

dat is even los komen

uit jezelf treden

dronken verkeren in een land

waar geen heden is

32.

 

straks zal ik tegen je praten

als tegen een boom

doch ik neem geen blad

voor de mond

 

je zal aanhoren en zwijgen

ik weet het vanwege

je afstamming

 

desondanks zal ik mijn wortels

voor je blootleggen opdat

begrip tot in je kruin

zal opbloeien

 

groen zal de zomer zijn

gerijpt aan jouw stilte

 

aangekomen in herfsttij

verwaaien we samen

 15,95

FRAGMENTEN | De veranderende zichtbare werkelijkheid in de huidige tijd is een bron van inspiratie voor Piets gedichten. Een kritische ondertoon ontbreekt hierbij niet. De auteur is als het ware op zoek naar een nieuwe definitie. Piet is iemand die tijdens zijn wandelingen regelmatig de stilte op zoekt en zo de natuur als metaforische taalbloeier gebruikt. Dat geeft deze bundel een extra dimensie. van vrijheid.

OVER DE AUTEUR | Piet begon op latere leeftijd met het schrijven van Poëzie. Zijn ontoombare productie uit zich veelal in het schrijven van filosofische gedichten.

 

Te bestellen via Bol.com, via www.bestel mijn boek .nl bijk Boekhandel Burger Dorpstraat Waddinxveen en rechtstreeks bij de auteur.

voor de prijs van ; € 15,95

Bundels

Zeven en twintig november 2020 was het zover, de presentatie van mijn vriend Kamal's gedichtenbundel 'Een stille schreeuw'. De presentatie was vanwege Corona in kleine kring, ten huize van zijn vroegere Taalcoach Alie van der Weijde, die de bundel overhandigde.

 

Een bijzondere gebeurtenis, deze geboren Syriër, noodgedwongen gevlucht,

noodgedwongen familie achterlatend, zijn dochter is nog daar, en dan toch hier met vallen en opstaan, zijn toekomst gestalte trachten te geven.

De Nederlandse taal leren is mijn toekomst, betoogde hij regelmatig.

Zijn beroep?, huisarts. Zijn passie?, poëzie.

 

Zie hier zijn eerste in het Nederlands geschreven bundel, uitgegeven in eigen beheer,

waarvan ik de algehele coördinatie mocht doen.

Het is zowaar gelukt er iets moois van te maken.

 

Indringende poëzie over verdriet, angst, veiligheid, vrijheid en liefde.

Zijn levenshouding, doorzettingsvermogen en de vele gesprekken die ik met hem mocht en mag voeren, waren en zijn voor mij een inspiratiebron en aanleiding anders te gaan kijken naar het vluchtelingenprobleem.

Met dank aan Kamal mocht ik zijn bundel aanvullen met enkele gedichten van mijzelf.

Gedichten die geschreven zijn naar aanleiding van onze omgang met elkaar.

 

De bundel is te koop voor € 12,95 excl. eventuele verzendkosten, bij de auteur.

Bestellen kan per email kamalakawi4@gmail.com (bestelling vergezeld van naam en adres)

De bundel is vanaf 1 december 2020 ook te bestellen via Bol.Com en ligt dan eveneens te koop in Waddinxveen bij Boekhandel Burger.

 

Voorwoord

Hij woonde onder miserabele omstandigheden met zijn ouders in Palestina. Moest vluchten naar Syrië. Bouwde daar een bestaan op als huisarts. Maar opnieuw moest hij vluchten, ervoor betalen, tot twee keer toe zelfs vanwege corruptie. Kwam terecht in Nederland; te Waddinxveen. Een land, een dorp, hem in alle opzichten vreemd.

Desalniettemin neemt hij integratie serieus, gaat her en der vrijwilligerswerk doen. Zo snel mogelijk de taal leren want zegt hij; dat is de sleutel naar de toekomst.

Zo gaat hij taallessen volgen bij een taalinstituut, daarnaast komt op eigen initiatief een taalcoach in beeld, waarmee hij in de plaatselijke bibliotheek samen zijn huiswerk doorneemt, waarbij discussies over van alles en nog wat niet uitblijven. Regelmatig starten ze daarmee ook in de naastgelegen Hema, onder het genot van een ontbijtje, dit omdat de bibliotheek om 10.00 uur pas opengaat, want 'leren' zal hij het.

Naast huisarts, het beroep dat hij met veel passie en menselijkheid uitvoerde, was en is hij ook, poëet. Zo kwam hij via zijn taalcoach in contact met ondergetekende.

Tijdens hun regelmatige wandelingen in het Gouwebos ging het 'hoe kan het anders' vaak over poëzie. Poëzie is niet alleen zomaar woorden, maar ook muziek/ritme betoogt Kamal regelmatig, 'maar hoe beschrijf en beluister ik dat in het Nederlands?'

Deze bundel is voor hem een eerste poging om, nu hij bijna vijf jaar in Nederland woont, via poëzie uiting te geven aan zijn gevoelens. In het volle besef dat hij de taal van het land waar hij nu woont nog niet voldoende machtig is.

 

Waarom dan toch al een bundel?

  1. In onze maatschappij klinkt er veelal kritiek op al die vreemdelingen die maar niet willen integreren. Kamal wil op allerlei manieren laten zien dat het ook anders kan!

 

  1. Als u als lezer bereid bent zijn poëzie, ondanks taalkundige imperfectie, aandachtig te lezen proeft u niet alleen zijn liefde voor de poëzie, die andere taal dan onze gewone spreektaal, maar ook de moeite die het kost 'los te laten'. De strijd om werkelijk vrij te zijn in een vrij land.

Ik hoop van harte dat deze gedichten een breder publiek bereiken dan alleen zijn nabije naasten.

 

Piet Hardendood

Doorzoek de website

Contact

Gedichten - atelier 0641459847

Deze pagina is in ontwikkeling.

 

 

Op deze pagina treft u informatie over door mij of anderen uitgegeven bundels (onder mijn regie.)

 

De informatie over uitgegeven bundels spreekt ( t.z.t.) voor zich.

 

Mocht u/jij overwegen zelf een Gedichtenbundel uit te geven in 'eigen beheer' is het mogelijk om je te helpen bij algehele of gedeeltelijke coördinatie. Mail of bel gerust voor informatie.

Oefenterrein

 

ik ben er weer eens

op het oefenterrein

waar pijn van de stilte

rooduit mag bloeden

tot bloeien

 

er ligt een pad uitgestippeld

wikkel mijn voeten er

langzaam langs af zodat

de stilte bloedbloeit

tot prikkels

 

daarna trekt het samen

in het vloeiende hart

wordt de pijn losgelaten

als stof om te oefenen

totdat

 

de vrijheid zich vrij in mij

uitstrekt

 

Piet Hardendood  05-08-2018

Liefde schooiert langs de wegen

 

Ik had ze al vaker zien zitten samen, zij

kwebbelblond, hij donker ja en amen.

Op de bank onder de oude eik, ik wist niet

wie het waren?

 

Maar juist in deze herfst sterft bloeiende liefde

onderhuids, als woorden ontkennend niet meer boeien.

Stemmen stokken als grieven bloedloos sporen trekken.

 

Ik naderde hen quasinonchalant, nam groetend

naast hen plaats zij het op gepaste afstand.

 

Hun houding nam, vertederend,

vormen van onzekerheid aan.

 

Dat gaf mij de gelegenheid te vragen naar hun welbevinden.

Het antwoord zweeg in tranen en toen ze gingen,

ieder huns weegs, las ik gekerfd in bank hun namen.

Adam, Eva.

 

Vluchtelingen voor het leven.

 

Uit gedichten uit het Laantje