taal van verbeelding

                   Activiteiten                       

 

 


Vanaf 1 januari 2018 zal de website www. Dichterskring.nl welke in 2011 door mij is opgezet, samenwerken met Poëzie verrijkt het leven. Deze samenwerking zal er in eerste instantie uit bestaan, dat wij maandelijks de beste 3 nieuwe gedichten van Dichterskring.nl zullen publiceren in het onderdeel Gedichten op Poezieverrijkt.nl De gekozen gedichten zullen wij ook vermelden in de nieuwsbrief van Poezieverrijkt.nl.

Waarom deze samenwerking?
De organisaties achter Poëzie verrijkt het leven en Dichterskring.nl geloven dat deze samenwerking kan helpen bij het bereiken van de doelstellingen van beide websites:

Poezieverrijkt.nl:
Voor Poezieverrijkt.nl is dit een nieuwe bron voor het verzamelen van toegankelijke en aansprekende gedichten. Op deze manier zullen er meer gedichten beschikbaar komen die het leven van mensen kunnen verrijken. Andere bronnen zijn dichtbundels en poëzie-evenementen.
Dichterskring.nl:
De organisatie van Dichterskring.nl hoopt met de samenwerking de aangesloten dichters te stimuleren om extra te letten op de kwaliteit van de eigen gedichten.

Groot bereik voor gekozen gedichten
Poëzie verrijkt het leven slaagt erin, om maandelijks het leven van circa 30.000 mensen te verrijken met positieve poëziebeleving. Dat is 3 keer zoveel bezoekers als op Dichterskring.nl. Tegelijk is het aantal gedichten op Poezieverrijkt.nl veel kleiner. Dit betekent, dat de 3 gekozen gedichten een veel groter publiek zullen bereiken, dan alleen bij publicatie op Dichterskring.nl.

Eigen pagina populaire dichter
Wanneer er drie keer van een dichter een gedicht bij de top 3 zat, dan krijgt deze dichter een eigen pagina in het onderdeel Dichters op Poezieverrijkt.nl. Ook dit zal het bereik van de gekozen gedichten vergroten.

 

Hoe bepalen wij de top 3?


De jury bestaat uit twee personen: Robin Kerkhof, hoofdredacteur van Poëzie verrijkt het leven en Piet Hardendood, initiatiefnemer van Dichterskring.nl. Bij haar keuze, zal de jury zich deels laten leiden door het redactionele concept van Poezieverrijkt.nl, maar de persoonlijke smaak van de juryleden is zeker zo belangrijk.

 

Toekomst samenwerking;


In zekere zin is deze nieuwe samenwerking een experiment. Als het initiatief van de maandelijkse top 3 succesvol blijkt te zijn, dan zullen wij mogelijk samen meer dingen organiseren. Je kan dan bijvoorbeeld denken aan het gezamenlijk organiseren van een poëzie-evenement.

Wij hebben in ieder geval een paar dingen gemeenschappelijk: passie voor poëzie en de behoefte om deze passie te delen met de wereld. Wij zijn ervan overtuigd dat dit zal leiden tot een vruchtbare samenwerking. De toekomst zal het uitwijzen.

 

Aanmelden


Kans maken om met een gedicht in de maandelijkse top 3 te komen? Meld je aan bij www.Dichterskring.nl

           Werken in opdracht             

 

Afscheid

 

schrijnend is het

 

schrijnend om wat na jaren

weer gevonden is

moet losgelaten

 

schrijnend

 

nu adem is gestokt van hem

die zeer bekwaam en zo perfect

bereid was het lieve leven van de ander

 

echt naar een hoger plan te tillen

omdat hij wist dat het

de wereld mooier kleuren zou

 

schrijnend is het

 

nu zijn humor geen deuren meer

zal openen tenzij nog onverwacht

een god goedkeurend en goedlachs is

 

schrijnend

 

nu hij het groen niet meer zal zien

de zomerbloemen en de zon die hij

wilde weten vanwege de panelen

 

en vogels trots pikkend in de tuin

op vetbollen van pret - of herfst

die met een schuin oog ons de winter lonkt

 

schrijnend is het

 

te zien

dat pure eenvoud die hij liefhad

het moet verduren in het graf

 

schrijnend

 

te weten dat een mens

van vlees en bloed

niet meer ontmoet het leven 

-----------------------------------------------

Bovenstaand gedicht is een voorbeeld van een in opdracht geschreven gedicht bij overlijden.

Ook bij  andere gelegenheden waar bij te denken valt aan jubilea etc. behoort dit tot de mogelijkheden.

 

Bij interesse kunt u contact met mij opnemen.

 

 

 

Woord schept beeld en het beeld Woord

Welkom op Gedichten-Atelier  

 
 
Op al het hier getoonde is het auteursrecht van toepassing!
 
 
 
 

                 Activiteiten                         

 

Het moet ergens beginnen

 

de lijnen ze staan er al

kom

schrijf

 

schrijf neer

wat te binnen schiet

’t papier wacht

zwart op wit

 

je weet niets

 

zeg je

 

schrijf dat dan

dat je ’t niet weet

 

en geniet

van tijd

bij de vleet

en het licht dat jou ziet

zitten

in de morgen

 

de morgen

die nog vrijt

met contouren van

een donkere nacht

 

je de mond

probeert te snoeren

 

maar zie nou

jij schrijft

verdicht

zonder te weten

 

vlijt

is ondergeschikt

 

zomaar enkele zinnen

want ergens

ergens toch

moet het beginnen

 

              Workshops                     

 

De Workshop “ Poëzie leren schrijven op de rand van een servet ”

 

is er op gericht cursisten bekend te maken met de taal van poëzie en hen

te enthousiasmeren deze kunst zelf onder woorden te brengen.

 

Deze workshop bestaat uit vijf lesavonden waarin les voor les daadwerkelijk gewerkt

zal worden aan het inzichtelijke maken van de wijze waarop je een gedicht kan schrijven.

Dit met een accent op de creativiteits ontwikkeling van iedere deelnemer persoonlijk.

 

Voor deze workshop is het niet echt noodzakelijk foutloos Nederlands te kennen, maar enig

gevoel voor taal zinsopbouw etcetera is uiteraard een pre.

De workshop zit vol met vele bruikbare schrijftips deze zullen tijdens de gehele sessie dienen als leidraad.

 

De workshops zijn ook geschikt voor persoonlijke begeleiding en kunnen eventueel ook digitaal/schriftelijk

worden gegeven.

Bij interesse kunt u hieronder contact opnemen voor meer informatie.

 

N.B. De workshops kunnen eveneens afgestemd worden op de wensen van bijvoorbeeld; Rouwverwerkingsgroepen, Mantelzorggroepen etc.

 

Reacties / aanvragen anoniem

via de mail

Doorzoek de website

Contact

Gedichten - atelier 0641459847

Nieuwste gedichten

 

Oefenterrein

 

ik ben er weer eens

op het oefenterrein

waar pijn van de stilte

rooduit mag bloeden

tot bloeien

 

er ligt een pad uitgestippeld

wikkel mijn voeten er

langzaam langs af zodat

de stilte bloedbloeit

tot prikkels

 

daarna trekt het samen

in het vloeiende hart

wordt de pijn losgelaten

als stof om te oefenen

totdat

 

de vrijheid zich vrij in mij

uitstrekt

 

laantje 05-08-2018

 

 

 

 

Jij en ik

 

ik zou door jou niet zijn

als jij door mij niet was

immers

 

jouw stemgeluid

schuilt steeds meer

in het mijne en

mijn stem behoort de

jouwe toe

 

ik zou door jou niet zijn

als jij mij niet jouw

ogen leende

jij niet als ik

ze onbewogen opende

 

ik zou door jou niet zijn

als jij jouw handen niet

leggen zou in die van mij

en ik ze vast zou houden

om los te kunnen laten

 

ik zou dit leven niet

kunnen leven als

voet voor voet door jou gezet

geen spoor trok in de tred

der mijne

 

ach ik zou niet zijn

als jij jouw liefde

voor mij niet op het spel

zou zetten

wij niet

 

als we niet bijtijds

letten zouden op het wonder

van twee – eenheid

 

 

Laantje 12-08-2018

 

 

 

Voordat ik banger word

 

vroeg in de morgen

heb je al je bruidskleed

aangetrokken alsof

je weet hebt van de tijd

 

alsof je

onverschrokken weet

dat leven plotsklaps

anders zijn kan

 

je nooit te vroeg

kan zijn voor 't feest en

dat je als het straks

volledig licht wordt

 

je liefste aanroept

kom

bezwanger me

voordat de dag aanvangt

ik banger word

dan ik verdragen kan

 

 

 

Laantje 03-08-2018

 

 

Gevonden

 

je dwaalt

je zoekt

je roept

je taalt naar stem van

haar of hem

beiden uit

hetzelfde hout gesneden

 

gebeden zijn je hierbij

op het vege lijf geschreven

 

je reikt naar ver weg

je strekt naar

rakelings dichtbij alsof

het vijf voor twaalven is

 

je graaft

je spit

diep in de geschriften

tot muggenziften toe

alsof je wilt begraven

je eigen eigenheid

 

en uiteindelijk tot slot

staaf je je vragen

aan het gelijk van 't woord

totdat het

wonderlijk op

waarheid lijkt

ben je boven jezelf uit

moe geworden

 

doch vooraleerst ben je

geworden

ongeweten geworden

datgene wat

je allang eerder was

bijzonder kind

kopje onder gegaan op

het moment van de achtste

mens die mag leven

bij brood en bij wijn

zich gevonden mag weten

aan de rand van de bron

die opwelt als een

levend geheim

 

 

Laantje 21-07-2018

 

 

 

 

Haar geheim

 

ze slaapt al

droomt het geheim dat

in haar woont

op het randje van

onthullen

 

ik sla haar gade

in het vage duister

dat haarscherp

haar vertrouwde

lijnen duidt

 

de vele jaren dat

zij naast mij ligt zijn

steeds weer als

een nieuw begin

 

elke nieuwe rimpel is

ontdekkend jong en

wekt in mij een telkens

weer beminnen

 

 

laantje 15-07-2018

 

 

 

 

 

Ooit was je ergens

 

je bent er niet meer

ooit was jouw verte

dichterbij dan

mooiste werkelijkheid

 

de naam die je ooit droeg

had aan mijn droom genoeg

nooit vroeg je om respijt

 

je bent niet meer nu

dan wat holle klanken

een echo uit een ver

verleden

 

ik ken je niet meer nu

je onbestemd geen einde

geen begin meer bent

 

 

laantje 19-07-2018

 

 

 

Vluchteling

 

vluchten

moet je

zal je

kan je ternauwernood

maar nooit niet voor de nacht

 

de nacht houd je wakker

houdt je stukgeslagen

leven tegen het licht

 

je slaapt

op z'n zachtst gezegd slecht

om het hardst

vechten droom en werkelijkheid

om voorrang want

 

zij

zij de nauw verwante

zij is daar nog in 't thuisland

mag hier niet zijn

dat – die pijn is juist

zo voelbaar in het wakker zijn

 

nee je kan niet vluchten

niet voor het duister van

de nacht

hij achtervolgt je

heeft je ontegenzeglijk in zijn

macht

 

hoe

hoe in vredesnaam

ontkom je aan het plot

alsof god weer eens

niet thuis geeft

 

 

 

laantje 08-07-2018

 

 

 

 

Kleuren

 

ze kleurt

binnen de lijntjes rood

 

pastel verzet let wel

in kleur de zinnen

een

 

lust voor 't oog

rust voor 't gemoed

 

een boom bloeit op als

nooit tevoren

bekoren kan

 

het haar mooi

behoeft het niet te zijn

zegt ze

 

de schijn

wordt hier wat opgehouden

dat is haar blijkbaar

heilig

 

stel je voor dat

rood zich rond de kaken

kleurt alsof het

 

potlood uitgeschoten zijn zou

 

 

laantje 14-07-2018

 

 

Eén keer maar

 

je ligt onder struiken verborgen

in de nacht schrijven sterren

je onnoembare naam

 

toch genoemd worden draagt het

gevaar van misbruiken in zich

en het wonder van zien is

onscherp als bij staar

 

het ontwerp van jouw zijn

lijnloos getekend ondertekend

met trouw is zo broos

als de kracht van het leven

 

hoe zou ik jou kennen

hoe jouw bestaan verstaan

ach spreek jij dan voor één keer

één keer maar mijn naam

 

 

laantje 29-06-2018

 

 

Spelvorm

 

het leven ach

het leven is een spel

een tel of

langer dan wie weet

 

'k heb hem gebeld hij

die wel weet heeft van

de dagen

die een dag zijn en

 

dat je

als bij ganzenbord

tevoren nooit weet

wat het wordt en

soms bij regelmaat

van vooraf aan

beginnen moet

 

ach ja

het leven is een spel

een heilig spel

dat diep van binnen

zinnig leeft

dat wel

 

 

Laantje 28-06-2018

 

( n.a.v. Ziekte van een vriend )